استاد شیروانی

استاد شیروانی

تحصیلات
⦁ دانشجو دکترای شیمی آلی در دانشگاه سراسری خوارزمی تهران

تالیفات
چاپ بیش از ۵۰ مقاله در نشریات معتبر که عناوین آنها به پیوست تقدیم می گردد.
افتخارات
⦁ عضو هیأت علمی دانشگاه
⦁ مبتکر شهودی سازی آموزش درس شیمی
⦁ سوابق تحصیلی
⦁ مدرس دی وی دی های آموزشی شیمی
⦁ تدریس شیمی در دبیرستان ها و آموزشگاه های مختلف از جمله قلمچی
⦁ تدریس در آزمایشگاه شیمی دانشگاه
⦁ مدرس شبکه آموزش در برنامه فرصت برابر
⦁ دانشگاه
⦁ بیش از 15 سال