استاد واعظی

استاد واعظی

تحصیلات
⦁ کارشناسی ارشد زبان و ادبیات عرب از دانشگاه علامه طباطبایی

تالیفات
⦁ کتاب شبیه ساز کنکور

سابقه تدریس
⦁ مدرس عربی در دبیرستان های بهار ، فرهنگ ، علم آوران ، فرزانگان کرج و …
⦁ همکاری با آموزشگاه های برتر کنکور : ماهان ، پرستو و ….
⦁ پاسخگوی سوالات کنکور راه اندیشه ( عربشاهی ) و همکاری با انتشارات همگامان و موسسه ی حرف آخر
⦁ استاد پروازی به شهرستان های اصفهان ، کرمانشاه ، زاهدان ، قم و …
⦁ استاد عربی برنامه ی فرصت برابر و با کلاس