استاد کامیار

استاد کامیار

تحصیلات
⦁ دارنده مدرک فوق لیسانس فیزیک حالت جامد از دانشگاه صنعتی شریف

تالیفات
⦁ تألیف بیش از ۳۰ جلد کتاب در انتشارات روا، قلم چی، پیام صادرات، حرف آخر
⦁ تألیف سری کامل دی وی دی های آموزش فیزیک کنکور به صورت تمام انیمیشن
⦁ سابقه تدریس
⦁ دبیر دبیرستان های علوی اسلامی- شایستگان- مهرنامی- صبا- فرزانگان مدرن