جمع بندی 180x180 - پکیج جمع بندی دینی

پکیج جمع بندی دینی

پکیج جمع بندی دینی جدید ترین تدریس استاد یوسفیان پور برای جمع بندی در کنکور.

یکی از نیاز های کنکوری ها مخصوصا در روزهای باقی مونده در کنکور جمع بندی دروس هستش ، یعنی با یک جمه بندی درست از کنکور شما میتونید به درصد های خیلی خوبی برسید ولی چطور ؟ یکی از بهترین گزینه ها پکیج جمع بندی دینی هستش.

جمع بندی کنکور بهترین اتفاق برای کنکوری هاست ، مخصوصا در روز های مونده تا کنکور میتونه نتیجه سرنوشت سازی داشته باشه ولی مشکلی که کنکوری هارو درگیر کرده اینه که ممکنه همایش در شهر اونا نباشه و نتونه در این همایش شرکت کنه.

در این راستا استاد یوسفیان پور برترین مدرس دینی کنکور کشور هستش و تونست برای اولین بار پک جمع بندی دینی رو برای کنکوری ها ارائه بده ، این پک با ۲۵ ساعت تدریس که باز از همون روش بینظریش یعنی ۱۴ الگو و انیمیشن سازی استفاده کرده و باعث میشه تا یادگیری شما کاملا مفهومی باشه.

پکیج جمع بندی دینی

در این پکیج جدید تمام آیات و متن بررسی تخصصی شده و بررسی نکات ترکیبی آیات و متون و با روش جدید شمرو آیه خوان میکنه و هیچ سوالی در مورد آیه نیست که شما نتونید اونوحل کنید و با حل سوالات کنکور سال های ۹۵ و ۹۶ در تمامی رشته ها و حل تمام سوالات مهم کنکور ۹۴ که با هر سوال درواقع به ۴ سوال پاسخ میده یعنی گزینه های غلط رو هم استاد بررسی و حل میکنه و این باعث افزایش تسلط ما میشه.

همچنین در این پک یک کتاب مصور کاملا رنگی در اختیار شما قرار داده میشه که تالیف جدید استاد یوسفیان پور هستش و به عنوان بهترین و پرفروش ترین کتاب جمع بندی کنکور شناخته میشه.

نتیجه این تدریس ها موفقیت شما در کنکور و نتیجه گیری در کنکور هست.

برای دیدن نمونه تدریس های استاد یوسفیان پور اینجا کلیک کنید

برای خریدن پکیج های جمع بندی دینی اینجا کلیک کنید

 

 

مبحث توحیدشناسی

حل تست مبحث توحید شناسی به شیوه استادعلیرضا یوسفیان پور

مبحث توحید شناسی
مبحث توحید شناسی یکی از مباحث ترکیبی دردین وزندگی سال دوم وچهارم.دراین ویدیوکه امروز براتون قراردادیم استادیوسفیان پور به حل تست از مبحث توحید شناسی می پردازن که آخرین مبحث پیش نیازی درسال دوم به حساب میاد.
برای اینکه دربررسی آیات سال دوم بشه نگاه ارتباطی با سال چهارم هم ایجادکرداستادتکنیک های مبحث توحید شناسی  ودریک اسلایدبه ساده ترین بیان ممکن آموزش میدن.

توجه! توجه! توجه!

به این نکته دقت داشته باشید سوالات توحید شناسی دردرس دین وزندگی در سال های اخیربه شدت ترکیبی مطرح میشه پس خیلی خیلی مهمه که دراین مبحث نگاه ارتباطی داشته باشیم که استادیوسفیان پور با استفاده از الگوها وانیمیشن هی بی نظیر این مبحث وبه ساده ترین بیان ممکن به شما آموزش میدن استادمهارت یادگیری یکبار برای همیشه رو به شما آموزش میدن.

تحلیل ویدئو مبحث توحید شناسی:

دراین ویدیوابتدااستادبه بیان خلاصه ای از آموزششان در ویدیوهای قبل ازاین مبحث می پردازن.

به این صورت هست که دریک قالب یه نمودار عمودی وافقی مطرح می کنند.سمت راست نمودارافقی توحیددرخالقیت سمت چپ نمودارتوحیدعبادی

درخط عمودی قسمت بالا
مور:(مالکیت،ولایت،ربوبیت) علت ومعلول راست به چپ وبالابه پایین فقط بایدحواسمان باشدربوبیت بچه خالقیت هست.

توحیدخالقیت:کاروان ساخته شده یک اصل یک مبدا

توحیدربوبیت:صحبت ازاین باشدخداوندیک کاری بعدخلقت انجام می دهدمی شودربوبیت(کارخدابرای انسان بعدخلقت)

توحیدعبادی:کارانسان برای خداعبادت است(عبد،حمد،ذکر،عبادت وتسلیم)

مالکیت:ولله مافی السماوات…(برای خداست مال خداست آسمان وزمین)

ولایت:ولی….حکمه(ولایت،سرپرستی،فرمانروایی،تصرف)

شرک هاهم پایین نمودارقرارمیگیرد.

حل تست مبحث توحید شناسی:

تست سراسری۹۵:
عبارت (خداوندجهان رابه سوی مقصدی که برایش معین فرمودبه پیش می برد)اشاره به کدام توحیدداردوکدام آیه مرتبط با این مرتبه است؟

تحلیل:
طبق تدریس استاد عبارت پیش می بردحرکت کاروان هست میشه ربوبیت ومعروفترین آیات ربوبیت زراعت وپرورش گل وگیاه.پس گزینه۴ص(ربوبیت_انتم تزرعونه ام نحن الزارعون)

 

نکته:
دردین  زندگی بعضی از سوالات راحتی بدون خواندن صورت سوال هم می توان به جواب رساندفرقی نمی کندچراسال وچه سوالی باشدسوالاتی که دوبخشی  هستن وقسمت دوم قسمت اول راتوضیح می دهداکثرمواردمی توان تضادپیداکرد.

 

تست سراسری انسانی۹۵:
آیه(ولقدکرمنا بنی ءآدم وحملناهم فی البروالبحرورزقناهم من الطیبات)اشاره به کدام بعدازابعاد توحیددارد وبیانگرکدام مفهوم است؟

تحلیل:
سال۹۵سوالات انسانی سطح دشواری داشتن واین اولین سوال رشته انسانی چون سوال دوبخشی طبق نکته ای که گفته شدحل میکنیم.پس گزینه۳ص(ربوبیت خداوندجهان رااداره می کندوبه سوی مقصدمعین هدایت می کند)سوال مربوط به سال دوم ودرس۱۳سال سوم هم تکرارشده است وربطی به توحیدنداردوسوال امسالرترکیبی بود.صورت سوال اگربخوانیم میگه حمل کردن یعنی هدایت کردن که کارخدا بعدازخلقت وروزی دادن کاربعدخلقت هست.

 

تست سراسری۹۵:
آیه طولانی را مطرح می کندومی گویدباتوجه به آیه شریفه ابتدای آیه به کدام بعدتوحیددلالت داردونتیجه آن کدام است؟

تحلیل:
ابتدای آیه هوالذی یسرکم فی البروالبحر به معنی حرکت دادن یعنی هدایت کردن وکارخدا برای انسان بعدخلقت میشه توحیددرربوبیت ونتیجه ربوبیت میشه علت ومعلول راست به چپ وبالا به پایین وقسمت دوم بچه ربوبیت عبادی یعنی بندگی خدای یگانه.پس گزینه۴ص.

 

توصیه استاداین است دینی وبرای ۹۰به بالا بخونیدچون دینی ساده است.خیلی ها فکرمی کنندچون دینی ساده است می توانندخودشان بخواننداما آمارمی گوییددرکنکور۹۵تجربی ازکل داوطلبان این گروه تقریبا۱۵درصد تونستن انددرصدبالای۵۰%بزنندهمه فکرمی کنندیک ماه مانده به کنکوراین درس رامطالعه کنند۸۰%می زننداماآمارنشان می دهدکسانی که توانسته انددرصد۸۰%کسب کنندبسیارپایین است وتقریبا نزدیک به۴%است.دینی ساده است اما ساده ترآن این است که شمایادبگیریدوبجای اینکه کلی وقت بزاریدکافی کل درس وفقط بابک الگویادبگیریدوداین قالب به روایت تصویرکل آیات،روایت،ومتن درس بصورت کامل موردپوشش قرارمی گیردودیگرنیازی به حفظ متن وآیه ای نیست یعنی یادگیری یکباربرای همیشه.

پیشنهادمیکنم دیدگاه بی نظیر استاددرآموزش این مبحث ترکیبی واز دست ندید….

ارتباط مستقیم با مشاور و برنامه ریزتحصیلی:
۰۲۱۶۶۵۶۶۶۲۳
۰۹۱۲۰۵۶۰۲۵۶