جواب آزمایش کنیدهای علوم نهم

با توجه به این که قسمت آزمایش کنیدهای درس علوم متاسفانه در بیشتر موارد انجام نمی شود، بنابراین دانش آموزان در بیشتر موارد مفاهیم این آزمایش ها و نتاایح آن را درک نمی کنند، در حالی که درک مطالب درسی به انجام این آزمایش ها و درک آن ها بستگی دارد. بنابراین در این مطلب تصمیم گرفته ام جواب آزمایش کنیدهای علوم نهم را به همراه توضیح نتایج و مفاهیم موجود در آن ها بیان کنم تا دانش آموزان عزیز بیشتر با این قسمت از درس علوم آشنا شوند.

جواب آزمایش کنید صفحه 3 علوم نهم

آزمایش کنید علوم نهم صفحه 3

جواب: در این آزمایش سرعت واکنش پذیری فلزات مختلف مشاهده می شود. اگر مطابق با دستور آزمایش کنید صفحه 3 مقداری از هر یک از فلزات آهن، منزیم و روی را در ظرفی با کات کبود مخلوط کنید(وارد کردن تیغه فلزات در کات کبود) مشاهده می شود که رنگ فلزات تغییر می کند و در واقع با کات کبود واکنش می دهدند. در این آزمایش سرعت تغییر رنگ منیزیم از دو فلز دیگر بیشتر است و پس از آن روی سریع تر از آهن واکنش می دهد و آهن به آهستگی با کات کبود واکنش می هد.

جواب آزمایش کنید صفحه 15 علوم نهم

در ادامه جواب آزمایش کنیدهای علوم نهم به آزمایش کنیدهای صفحه پانزده در فصل دوم این کتاب می رسیم.

جواب آزمایش کنیدهای علوم نهم صفحه 15

جواب: مشاهده می شود که شکل، اندازه و رنگ بلورهایی که تشکیل می شود متفاوت است. مثلا بلورهای شکر در آب به شکل نبات تشکیل می شوند، در حالی که محلول کات کبود تشکیل بلورهای آبی رنگ می دهد.

آزمایش کنید علوم نهم صفحه 15 رسانا

جواب: آب مقطر، شکر و اتانول در آب رسانایی ندارند، چون ترکیب آن ها به صورت مولکولی است و یون ندارند. اما محلول نمک در آب و کات کبود رسانا هستند. علت آن نیز وجود یون های رسانای الکتریکی در این مواد است.
نتیجه: نتیجه می شود که موادی که پیوندهای یونی در ترکیب خود داشته باشند، رسانای الکتریکی هستند، اما ترکیبات مولکولی این خاصیت را ندارند.

مژده مژده

برای شما دانش آموزان عزیز و والدین گرامی یک هدیه ویژه دارم. اگر به مشاوره تحصیلی نیاز دارید، اگر می خواهید برنامه ریزی منسجم و مفیدی داشته باشید که بتوانید به کمک آن همیشه و با یک برنامه دقیق تمام دروس خود را بخوانید و جزء شاگردان ممتاز کلاس باشید، توصیه می کنم حتما از مشاوره رایگان حرف آخر برای برنامه ریزی تحصیلی خود استفاده کنید. مشاورین باتجربه حرف آخر به صورت رایگان نکات لازم برای چگونه درس خواندن و برنامه ریزی موفق را به شما خواهد گفت و رسیدن به موفقیت را برایتان راحت تر و دلچسب تر خواهند کرد. کافی است همین الان فرم زیر را پر کنید. مشاورین حرف آخر با شما تماس خواهند گرفت و به صورت رایگان به شما مشاوره خواهند داد.

قمری-4-ماهه

مشاوره رایگان تحصیلی با مشاور ارشد موسسه حرف آخر

تعیین سطح علمی + انتخاب بهترین منابع متناسب با سطح شما

جواب آزمایش کنید صفحه 16 علوم نهم

آزمایش کنید علوم نهم صفحه 16

جواب: علت تشکیل رنگ جدید درون محلول این است که یون ها باهم برخورد می کنند و تشکیل ترکیبات جدید می دهند. نتیجه می شود که یون ها حرکت می کنند و جابجا می شوند. علت رسانا شدن محلول نمک در آب نیز همین حرکت یون هاست که از هم جدا می شوند و در محیط آب به حرکت در می آیند و موجب رسانایی الکتریکی می شوند.

جواب آزمایش کنیدهای علوم نهم فصل سوم

در فصل 3 کتاب علوم نهم آزمایش گنید وجود ندارد و بنابراین به فصل بعد می رسیم و باهم جواب آزمایش کنیدهای علوم نهم فصل چهارم را بررسی می کنیم.

جواب آزمایش کنیدهای علوم نهم فصل چهارم

جواب آزمایش کنیدهای علوم نهم صفحه 44

در آزمایش کنید صفحه 44 علوم نهم، هدف محاسبه سرعت متوسط است. همانطور که می دانید سرعت متوسط مقدار جابه جای یک جسم در واحد زکان را مشخص می کند. بنابراین در این آزمایش باید مدت زمانی را که طول می کشد تا بادکنک به سکت دیگر نخ حرکت اندازه بگیرید. سپس باید طول نخ را بر مدت زمان جا به جایی تقسیم کنید تا سرعت متوسط بادکنک به دست آید.

جواب آزمایش کنید صفحه 55 علوم نهم

آزمایش کنید علوم نهم صفحه 55

جواب: مشاهده می شود که زمانی که وزنه سنگین تری به چهارچرخه متصل باشد، مسافت را سریع تر طی می کند. بنابراین شتاب آن بیشتر است. پس نتیجه می شود که نیروی بیشتر سبب شتاب بیشتر می شود و رابطه مستقیم دارند.
در قسمت دوم نیز مشاهده می شود که با افزایش جرم چهارچرخه، شتاب کمتر می شود، یعنی جرم جسم با شتاب آن رابطه معکوس دارد.

جواب آزمایش کنیدهای علوم نهم فصل ششم و هفتم

با توجه به موضوع درس ها که مربوط به ساختار زمین و فسیل ها است، در فصل 6 و 7 علوم نهم آزمایش کنید وجود ندارد و در ادامه جواب آزمایش کنید های علوم نهم به آزمایش های فصل 8می رسیم.

جواب آزمایش کنیدهای علوم نهم صفحه 87

جواب آزمایش کنیدهای علوم نهم صفحه 87

جواب: آب از سوراخ های پایین تر با فشار بیشتری پرتاب می شود.
مشاهده می شود که چون ارتفاع آب در دو بطری یکسان است و سوراخ ها نیز در ارتفاع یکسانی ایجاد شده اند، پرتاب آب در دو بطری یکسان خواهد بود. بنابراین نتیجه می شود که در آ ها هرچه عمق افزایش یابد، فشار آب بیشتر خواهد شد.

خبر ویژه: حرف آخر 20 درصد مطالب آموزشی تمام دروس نهم را به صورت رایگان به شما هدیه می دهد. برا یآشنا شدن با آموزش های فوق العاده حرف آخر، همین الان فرم زیر را پر کنید و پکیج 20 درصد آموزش های نهم را به صورت رایگان و فقط با پرداخت هزینه ارسال 20 هزار تومنی دریافت کنید. آموزش های تصویری به همراه فیلم ها و انیمیشن های گوناگون را با حرف آخر تجربه کنید. با مشاهده این پکیج رایگان، با حرف آخر، بزرگترین و بهتریم موسسه آموزش دروس متوسطه و کنکور آشنا خواهید شد و تفاوت آموزش با روش های مخصوص حرف آخر را مشاهده خواهید کرد.

%20 محصولات متوسطه اول به صورت رایگان

فرم-متوسطه-اول

جواب آزمایش کنید صفحه 55 علوم نهم

آزمایش کنید علوم نهم صفحه 92

جواب: آب در قیف بالای بطری جمع می شود و به آرامی درون بطری می ریزد، زیرا فشار هوای درون بطری در مقابل ورود آب مقاومت می کند.
در حالت دو سوراخه، آب سریع تر به درون بطری می ریزد. چون هوای موجود در بطری از سوراخ دوم خارج می شود.

جواب آزمایش کنید صفحه 98 علوم نهم

آزمایش کنید علوم نهم صفحه 98

جواب: اگر وزنه بیشتر شود، فشار بیشتری به دست ما وارد می شود و نمی توانیم خط کش را به صورت افقی نگه داریم. همچنین اگر حلقه از دست ما دور تر شود، فشار بیشتر می شود. نتیجه می شود که گشتاور نیرو به اندازه نیرو و فاصله اثر آن وابسته است.

جواب آزمایش کنید صفحه 133علوم نهم

آزمایش کنید علوم نهم صفحه 133

جواب: با ایجاد برش های طولی و عرضی، آوندهای چوبی در دیواره گیاه دیده می شود.

جواب آزمایش کنید صفحه 138 علوم نهم

آزمایش کنید علوم نهم صفحه 138

جواب: خیر، بخش های برگی شکل و ساقه مانند در خزه مشابه هستند- خیر آوند ندارند.

به این ترتیب جواب آزمایش کنیدهای علوم نهم به اتمام رسید. اگر می خواهید تمام مطالب درسی و فعالیت ها و آزمایش کنیدهای کتاب را به طور کامل با فیلم ها و انیمشن های جذاب مشاهده کنید و همه مطالب را به شکل مفهومی یاد بگیرید، پیشنهاد می کنم حتما آموزش علوم نهم حرف آخر را تهیه نمایید. در زیر فیلم معرفی این آموزش را مشاهده می کنید.

با آموزش علوم نهم حرف آخر 20 بگیرید

تمام فصل های علوم نهم با دقت تمام و به صورت کامل توسط آموزگاران حرف آخر آموزش داده شده است. فیلم ها و انیمیشن های جذاب برای دانش آموزان تهیه شده است تا علاوه بر این که جزئیات دروس را به صورت تصویری مشاهده کنند، علاقه بیشتری نیر برای درس خواندن نشان دهند و هیچ گاه از درس خواندن خسته نشوند.

4.9/5 - (44 امتیاز)
guest
1 نظر
بازخورد
مشاهده همه نظرات
به بالای صفحه بردن
تخفیف-حرف-آخر

همین الان شماره تماستو وارد کن!