درباره موسسه حرف آخر

موسسه حرف آخر فعالیت خود را از سال ۱۳۹۰ با هدف مدرنیته سازی آموزش آغاز کرد. مدیریت این موسسه با استاد عبدالرضا منتظری که خود مدرس ریاضیات است، می باشد.

چیزی که ما در حرف آخر انجام می دهیم برای اولین بار است که در ایران اتفاق می افتد