لیست قیمت محصولات حرف آخر

لیست قیمت محصولات حرف آخر نظام جدید و قیمت پروژه ۶۰۴۰ حرف آخر

موسسه حرف آخر از سال ۱۳۹۰ فعالیت خود را در زمینه تولید آموزش های ویژه کنکور و دبیرستان شروع کرد و هم اکنون با افتخار اعلام می کنیم برترین تولید کننده دی وی دی های کنکوری با انیمیشن هستیم. برای اطلاع از لیست قیمت محصولات حرف آخر جدول های زیر را مشاهده کنید. برای دریافت تخفیف های ویژه و باورنکردنی هم با مشاورین ارشد حرف آخر (خانم مریم فرزی – خانم حدیث قمری و آقای شایان مامندی) تماس حاصل فرمایید.

تخفیف-حرف-آخر

لیست قیمت حرف آخر نظام جدید

در جدول های زیر شما می توانید لیست قیمت محصولات مربوط به دسته بندی دروس عمومی و همچنین زیست حرف آخر – شیمی حرف آخر – فیزیک حرف آخر و ریاضی حرف آخر را مشاهده کنید. برای تمام محصولات نظام جدید حرف آخر کتاب کار موجود می باشد و بعد از سفارش محصولات چه به صورت آنلاین چه به صورت تلفنی این کتاب ها برایتان ارسال خواهد شد.

نام درستعداد لوحقیمت به تومانقیمت با تخفیف
پکیج کامل دینی نظام جدید۷۹۴۰.۰۰۰۶۵۸.۰۰۰
آرایه های ادبی حرف آخر۲۱۹۰.۰۰۰۱۳۳.۰۰۰
قرابت معنایی حرف آخر۲۲۲۰.۰۰۰۱۵۴.۰۰۰
زبان فارسی حرف آخر۲۲۱۰.۰۰۰۱۴۷.۰۰۰
املاء و لغت + تاریخ ادبیات حرف آخر۲۳۳۰.۰۰۰۲۳۱.۰۰۰
پکیج کامل ادبیات حرف آخر۸۹۵۰.۰۰۰۶۶۵.۰۰۰
عربی جامع حرف آخر۴۸۸۰.۰۰۰۶۱۶.۰۰۰
گرامر و لغات سه پایه۵۴۴۰.۰۰۰۳۰۸.۰۰۰
درک مطلب و کلوز تست۲۲۱۰.۰۰۰۱۴۷.۰۰۰
تیر آخر زبان حرف آخر۲۲۴۰.۰۰۰۱۶۸.۰۰۰
پکیج کامل زبان حرف آخر۹۸۹۰.۰۰۰۶۲۳.۰۰۰

لیست قیمت زیست حرف آخر نظام جدید

نام درستعداد لوحقیمت به تومانقیمت با تخفیف
پکیج کامل زیست حرف آخر۳۰۳.۲۴۰.۰۰۰۲.۲۶۸.۰۰۰
زیست دهم حرف آخر۷۴۳۰.۰۰۰۳۰۱.۰۰۰
زیست یازدهم حرف آخر۵۵۴۰.۰۰۰۳۷۸.۰۰۰
زیست دوازدهم حرف آخر۵۶۶۰.۰۰۰۴۶۲.۰۰۰
زیست گیاهی حرف آخر۳۵۱۰.۰۰۰۳۵۷.۰۰۰
ژنتیک حرف آخر۴۵۲۰.۰۰۰۳۶۴.۰۰۰
زیست در دایره حرف آخر۶۵۸۰.۰۰۰۴۰۶.۰۰۰
کتاب الگو تا رتبه دهم۶۰.۰۰۰
کتاب الگو تا رتبه یازدهم۶۰.۰۰۰
کتاب الگو تا رتبه دوازدهم۶۰.۰۰۰
کتاب الگو تا رتبه گیاهی۶۰.۰۰۰
کتاب الگو تا رتبه ژنتیک۶۰.۰۰۰
کتاب زیست در دایره۶۰.۰۰۰

لیست قیمت شیمی حرف آخر نظام جدید

نام درستعداد لوحقیمت به تومانقیمت با تخفیف
پکیج کامل شیمی حرف آخر۱۵۲.۲۹۰.۰۰۰۱.۶۰۳.۰۰۰
مفاهیم شیمی دهم و یازدهم حرف آخر۵۷۵۰.۰۰۰۵۲۵.۰۰۰
مسائل شیمی حرف آخر۵۹۵۰.۰۰۰۶۶۵.۰۰۰
مفاهیم شیمی دوازدهم حرف آخر۵۵۹۰.۰۰۰۴۱۳.۰۰۰
محاسبات سریع شیمی حرف آخر۲۲۰.۰۰۰

لیست قیمت فیزیک حرف آخر نظام جدید

نام درستعداد لوحقیمت به تومان قیمت با تخفیف
پکیج کامل فیزیک رشته ریاضی حرف آخر ۲.۵۹۰.۰۰۰۱.۸۱۳.۰۰۰
فیزیک دهم (خواص مواد)۲۱۱۰.۰۰۰۷۷.۰۰۰
فیزیک دهم (باقی فصول)۳۴۳۰.۰۰۰۳۰۱.۰۰۰
فیزیک یازدهم حرف آخر۳۶۱۰.۰۰۰۴۲۷.۰۰۰
سینماتیک حرف آخر۲۱۹۰.۰۰۰۱۳۳.۰۰۰
دینامیک حرف آخر۲۲۳۰.۰۰۰۱۶۱.۰۰۰
نوسان حرف آخر۲۱۶۰.۰۰۰۱۱۲.۰۰۰
فیزیک موج، اتمی و هسته ای۲۴۶۰.۰۰۰۳۲۲.۰۰۰
مکمل فیزیک دهم (ترمودینامیک) رشته ریاضی۱۱۰.۰۰۰۷۷.۰۰۰
مکمل فیزیک دوازدهم رشته ریاضی حرف آخر۲۹۰.۰۰۰۲۰۳.۰۰۰
پکیج کامل فیزیک تجربی حرف آخر۱۶۲.۱۹۰.۰۰۰۱.۵۳۳.۰۰۰

لیست قیمت ریاضی حرف آخر نظام جدید (تجربی)

نام درستعداد لوحقیمت به تومانقیمت با تخفیف
پکیج کامل ریاضی رشته تجربی ۱۳۲.۰۴۰.۰۰۰۱.۴۲۸.۰۰۰
مثلثات و ترکیب توابع۱۱۰۰.۰۰۰۷۰.۰۰۰
ریاضی جامع یک حرف آخر۶۷۷۰.۰۰۰۵۳۹.۰۰۰
ریاضی جامع دو حرف آخر۲۴۹۰.۰۰۰۳۴۳.۰۰۰
ریاضی جامع سه حرف آخر۴۶۸۰.۰۰۰۴۷۶.۰۰۰

لیست قیمت ریاضی حرف آخر نظام جدید (ریاضی)

نام درستعداد لوحقیمت به تومانقیمت با تخفیف
پکیج کامل ریاضی رشته ریاضی۲.۷۴۰.۰۰۰۱.۹۱۸.۰۰۰
مثلثات و ترکیب توابع۱۰۰.۰۰۰۷۰.۰۰۰
ریاضی جامع یک حرف آخر۹۹۰.۰۰۰۶۹۳.۰۰۰
ریاضی جامع دو حرف آخر۶۷۰.۰۰۰۴۶۹.۰۰۰
ریاضی جامع سه حرف آخر۹۸۰.۰۰۰۶۸۶.۰۰۰

لیست قیمت پایه هفتم حرف آخر

نام درسقیمت به تومانقیمت با تخفیف
علوم هفتم۱.۲۸۰.۰۰۰۷۶۸.۰۰۰
ریاضی هفتم۱.۱۶۰.۰۰۰۶۹۶.۰۰۰
زبان هفتم۲۹۰.۰۰۰۱۷۴.۰۰۰
ادبیات هفتم۵۸۰.۰۰۰۳۴۸.۰۰۰
پیام های آسمانی هفتم۲۴۰.۰۰۰۱۴۴.۰۰۰
سال هفتم جامع۳.۵۵۰.۰۰۰۱.۷۷۵.۰۰۰

لیست قیمت پایه هشتم حرف آخر

نام درسقیمت به تومانقیمت با تخفیف
علوم هشتم۱.۳۹۰.۰۰۰۸۳۴.۰۰۰
ریاضی هشتم۱.۱۸۰.۰۰۰۷۰۸.۰۰۰
زبان هشتم۳۶۰.۰۰۰۲۱۶.۰۰۰
ادبیات هشتم۶۲۰.۰۰۰۳۷۲.۰۰۰
پیام های آسمانی هشتم۲۶۰.۰۰۰۱۵۶.۰۰۰
سال هشتم جامع۳.۸۱۰.۰۰۰۱.۹۰۵.۰۰۰

لیست قیمت پایه نهم حرف آخر

نام درسقیمت به تومانقیمت با تخفیف
علوم نهم۱.۴۸۰.۰۰۰۸۸۸.۰۰۰
ریاضی نهم۱.۲۶۰.۰۰۰۷۵۶.۰۰۰
زبان نهم۳۹۰.۰۰۰۲۳۴.۰۰۰
ادبیات نهم۶۴۰.۰۰۰۳۸۴.۰۰۰
پیام های آسمانی نهم۲۸۰.۰۰۰۱۶۸.۰۰۰
سال نهم جامع۴.۰۵۰.۰۰۰۲.۰۲۵.۰۰۰

5-روز-با-حرف-آخر

پکیج ۵ روز با حرف آخر کاری از اساتید موسسه :

لیست قیمت پروژه ۶۰۴۰ نظام جدید

نام درسقیمت به تومانقیمت با تخفیف
ریاضی ۶۰۴۰ حرف آخر
زیست شناسی ۶۰۴۰ حرف آخر
فیزیک ۶۰۴۰ حرف آخر
شیمی ۶۰۴۰ حرف آخر
ادبیات ۶۰۴۰ حرف آخر
عربی ۶۰۴۰ حرف آخر
دین و زندگی ۶۰۴۰ حرف آخر
زبان انگلیسی ۶۰۴۰ حرف آخر
۱۰ آزمون جامع حرف آخر
پکیج کامل ۶۰۴۰ نظام جدید با تخفیف ویژه

چگونه می شود با برنامه ۱۰۰۰ ساعته حرف آخر کل دروس را فقط در ۴ ماه تمام کرد؟

فرقی نمی کند در چه سطحی هستید. اصلا تا امروز چیزی مطالعه کرده اید یا نه! مهم نیست. فقط باید بخواهیــــــد. آیا می خواهید در کنکور موفق شوید؟ آیا می خواهید برای هدفتان تلاش کنید و روزی بیشتر از ۱۰ ساعت مطالعه داشته باشید؟ اگر پاسختان مثبت است مقاله بی نظیر مشاورین ارشد حرف آخر بخوانید تا بدانید که با برنامه ۱۰۰۰ ساعته حرف آخر می شود به اوج آسمان رسید! (روی لینک کلیک کنید تا به مطلب هدایت شوید و برنامه را دریافت کنید)

قیمت برنامه ۴ ماهه حرف آخر و همچنین قیمت برنامه ۱۰۰۰ ساعته حرف آخر را می توانید از مشاورین ارشد ما جویا شوید.

مشاورین-موسسه-حرف-آخر.jpg

لیست قیمت آزمون های حرف آخر نظام جدید

نام درستعداد لوحقیمت به تومانقیمت با تخفیف
ده آزمون مبحثی نظام قدیم۱.۴۰۰.۰۰۰۹۸۰.۰۰۰
ده آزمون مبحثی نظام جدید۱.۵۰۰.۰۰۰۱.۰۵۰.۰۰۰
۲۰ آزمون جامع نظام جدید۲.۳۰۰.۰۰۰۱.۶۱۰.۰۰۰
۱۰ آزمون جامع حرف آخر (سوالات احتمالی) نظام جدید۱.۴۰۰.۰۰۰۷۰۰.۰۰۰

کنکور 1400 رو تو 4 ماه تموم کن و 7 بار دوره کن!