برچسب محصول - قرابت معنایی

  • 0 out of 5

    قرابت معنایی حرف آخر نظام جدید

    اگر به فکر افزایش درصد خود در ادبیات کنکور هستید، بهترین پکیجی که می توانیم به شما معرفی کنیم، قرابت معنایی حرف آخر می باشد. این پکیج در حدود 9 ساعت تدریس می باشد که 300 تست و مثال برای افزایش تسلط شما در آن حل شده است.

    الگوی مفهوم یابی و الگوی تجزیه و تناظر شما را به هدفتان خواهد رساند. توضیحات کامل را بخوانید و نمونه تدریس را ببینید.

    180,000تومان
کانال تلگرام حرف آخر در تبریزعضویت
+