رتبه قبولی رشته هوشبری

در این مطلب قرار است به بررسی رتبه قبولی رشته هوشبری بپردازیم. این رشته همانطور که در معرفی رشته هوشبری نیز گفتیم، از رشته های پیراپزشکی پرطرفدار است که سالیانه متقاضیان زیادی در کنکور سراسری رشته تجربی برای قبولی در این رشته باهم رقابت می کنند. این رقابت تنگاتنگ باعث شده است ما رتبه و درصدهای قبولی های سال های قبل را بررسی کنیم تا شما بتوانید مطابق با آن ها برنامه ریزی کنید و پیش روید. اگر اطلاعات زیادی درباره رشته هوشبری و ارشد هوشبری ندارید حتما مطلب معرفی رشته هوشبری را قبل از ادامه این مطلب مطالعه کنید.

رتبه قبولی رشته هوشبری

قبولی در رشته هوشبری نسبت به رشته های دیگر مانند پزشکی ، پرستاری، مامایی و دندان پزشکی به رتبه کمتری نیاز دارد. با این حال رقابت سختی برای کسب رتبه قبولی رشته هوشبری ایجاد شده است. یکی از روش هایی که به داوطلبان در رسیدن به رتبه قبولی رشته هوشبری کمک می کند، بررسی کارنامه آخرین رتبه قبولی رشته هوشبری و درصد و تراز آن ها است تا بفهمند حداقل درصد مورد نیاز برای هر درس چقدر است.

البته حتما مطالب ما در خصوص رشته های تاپ مثل رتبه لازم برای قبولی در پزشکی را نیز مطالعه کنید. چراکه ممکن است شما با خاندن مطلبی مثل حداقل رتبه لازم برای قبولی در دندان پزشکی چیزی را بفهمید که قبلا در مورد این رشته نمی دانستید و این نکته باعث ایجاد علاقه و انگیزه مضاعف برای تلاش و درس خواندن شود.

اهمیت بررسی و مقایسه درصد و رتبه قبولی رشته هوشبری سال های قبل

شاید با خودتان فکر کنید که اصلا رتبه قبولی رشته هوشبری چه اهمیتی دارد؟! اهمیت این موضوع وقتی نمایان می شود که عوامل مختلف قبولی در کنکور وارد صحنه می شوند. عواملی مثل سهمیه ها، گرایش روز افزون افراد به شرکت در کنکور، ظرفیت های مازاد، مدل پذیرش دانشگاه های کشور، جنسیت پذیرفته شدگان و چندین عامل دیگر که هر یک می تواند سرنوشت شما را به کلی تغییر دهد. این عوامل باعث سردرگمی دانش آموزان می شود و نمی گذارد داوطلبان تحلیل کاملی انجام دهند. بدین منظور ما کار را برایتان راحت کرده ایم.

پس شما نیز با بررسی و مقایسه کارنامه هایی که در ادامه می آوریم یک پیش زمینه ذهنی برای خودتان ایجاد کنید و بر اساس آن و وضعیت تحصیلی خود، یک برنامه ریزی کامل داشته باشید تا بتوانید درصدهای خود را به درصدهای مورد نیاز رتبه قبولی رشته هوشبری برسانید. البته فقط انجام این کار رفع تکلیف نمی کند. شما باید حتما نحوه مطالعه رتبه های برتر را مطالعه کرده و سعی کنید مثل ان ها درس بخوانید تا مطالعه پربازدهی داشته باشید.

به این ترتیب است که شما با برنامه ریزی دقیق و محاسبات کلی میانگین درصدهای مورد نیاز برای رتبه قبولی رشته هوشبری می توانید انتخاب رشته را نیز برای خود راحتتر کنید. اما نکته قابل توجه این است که در بررسی کارنامه ها، توجه خود را معطوف به کارنامه هایی کنید که سهمیه منطقه ای خود کنید.

حالا چند نمونه از حداقل رتبه قبولی رشته هوشبری سال 98 را در ادامه می بینیم:

نمونه کارنامه رتبه های قبولی هوشبری 98 در سهمیه منطقه 1

رتبه های قبولی هوشبری 98رشته و دانشگاه و سهمیه/منطقه
3077رتبه قبولی هوشبری منطقه یک دانشگاه علوم پزشکی تبریز
4232رتبه قبولی هوشبری منطقه یک دانشگاه علوم پزشکی پزد
5285رتبه قبولی هوشبری منطقه یک دانشگاه علوم پزشکی تهران
5294رتبه قبولی هوشبری منطقه یک دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی - پرديس خودگردان
5299رتبه قبولی هوشبری منطقه یک دانشگاه علوم پزشکی تبریز
5563رتبه قبولی هوشبري منطقه یک دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی تهران
6148رتبه قبولی هوشبری منطقه یک دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
6425رتبه قبولی هوشبری منطقه یک دانشگاه علوم پزشکی تهران
6782رتبه قبولی هوشبری منطقه یک دانشگاه علوم پزشکی البرز - کرج
6828رتبه قبولی هوشبري شنطفه یک دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
7157رتبه قبولی هوشبری منطقه یک دانشگاه علوم پزشکی البرز - کرج
7809رتبه قبولی هوشبری منطقه یک دانشگاه علوم پزشکی شیراز
8085رتبه قبولی هوشبری منطقه یک دانشگاه علوم پزشکی تبریز
8261رتبه قبولی هوشبری منطقه یک دانشگاه علوم پزشکی شیراز
8568رتبه قبولی هوشبری منطقه یک دانشگاه علوم پزشکی قم
9155رتبه قبولی هوشبری منطقه یک دانشگاه علوم پزشکی ارومیه

جدول برای رتبه های قبولی هوشبری 98 در سهمیه منطقه 2

رتبه های قبولی هوشبری 98رشته و دانشگاه و سهمیه/منطقه
4383رتبه قبولی هوشبری منطقه دو دانشگاه علوم پزشکی تهران
6782رتبه قبولی هوشبري منطقه دو دانشگاه علوم پزشکی تهران
7575رتبه قبولی هوشبري منطقه دو دانشگاه علوم پزشکی شیراز
7617رتبه قبولی هوشبري منطقه دو دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
7684رتبه قبولی هوشبري منطقه دو دانشگاه علوم پزشکی یزد
7710رتبه قبولی هوشبری منطقه دو دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی - تهران
8112رتبه قبولی هوشبری منطقه دو دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی - تهران
8474رتبه قبولی هوشبری منطقه دو دانشگاه علوم پزشکی البرز - کرج
8575رتبه قبولی هوشبری منطقه دو دانشگاه علوم پزشکی ایران
9176رتبه قبولی هوشبری منطقه دو دانشگاه علوم پزشکی ایران
9784رتبه قبولی هوشبری منطقه دو دانشگاه علوم پزشکی شیراز
10088رتبه قبولی هوشبری منطقه دو دانشگاه علوم پزشکی تبریز
10505رتبه قبولی هوشبری منطقه دو دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
11257رتبه قبولی هوشبری منطقه دو دانشگاه علوم پزشکی البرز - کرج
12416رتبه قبولی هوشبری منطقه دو دانشگاه علوم پزشکی ارومیه
13150رتبه قبولی هوشبری منطقه دو دانشگاه علوم پزشکی تبریز
14553رتبه قبولی هوشبري منطقه دو دانشگاه علوم پزشکی یزد
14887رتبه قبولی هوشبری منطقه دو دانشگاه علوم پزشکی ارومیه

جدول برای رتبه های قبولی هوشبری 98 در سهمیه منطقه 3

رتبه های قبولی هوشبری 98رشته و دانشگاه و سهمیه/منطقه
2596رتبه قبولی هوشبری منطقه سه دانشگاه علوم پزشکی تهران
2605رتبه قبولی هوشبری منطقه سه دانشگاه علوم پزشکی تبریز
2685رتبه قبولی هوشبری منطقه سه دانشگاه علوم پزشکی کرمان
3490رتبه قبولی هوشیاری منطقه سه دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی - پرديس خودگردان
4090رتبه قبولی هوشیاری منطقه سه دانشگاه علوم پزشکی کرمان - پرديس خودگردان
4221رتبه قبولی هوشبری منطقه سه دانشگاه علوم پزشکی ایران
5515رتبه قبولی هوشبری منطقه سه دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
5902رتبه قبولی هوشبری منطقه سه دانشگاه علوم پزشکی تهران
6002رتبه قبولی هوشبری منطقه سه دانشگاه علوم پزشکی شیراز
6563رتبه قبولی هوشبری منطقه سه دانشگاه علوم پزشکی یزد
7315رتبه قبولی هوشبری منطقه سه دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی تهران
7625رتبه قبولی هوشبری منطقه سه دانشگاه علوم پزشکی کرمان
7717رتبه قبولی هوشبری منطقه سه دانشگاه علوم پزشکی ایران
8319رتبه قبولی هوشبری منطقه سه دانشگاه علوم پزشکی شراز
8520رتبه قبولی هوشبری منطقه سه دانشگاه علوم پزشکی همدان
9106رتبه قبولی هوشبری منطقه سه دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
9518رتبه قبولی هوشبری منطقه سه دانشگاه علوم پزشکی تبریز
9782رتبه قبولی هوشبری منطقه سه دانشگاه علوم پزشکی ایلام
9913رتبه قبولی هوشبری منطقه سه دانشگاه علوم پزشکی البرز - کرج
9913

حالا که حساب کلی رتبه ها و دانشگاه های محل پذیرش به دستمان آمد، کمی دقیقتر می شویم و درصدها را هم بررسی می کنیم:

5 نمونه کارنامه از اخرین رتبه ها و حداقل درصد لازم برای قبولی در هوشبری سراسری سهمیه منطقه 1 سال 99-98

ادبیات فارسیعربیدینیزبانزمین شناسیریاضیاتزیست شناسیفیزیکشیمیرتبه در زیر گروه یکشهر محل سکونترشته محله قبولی
45.437.470.740205811.245.112896سبزواردانشگاه علوم پزشکی سبزوار
30.714.76846.71.3-26.747.428.95513041گناباددانشگاه علوم پزشکی گناباد
29.4646820048.927.417.85113429قائندانشگاه علوم پزشکی بیرجند (محل تحصیل مجتمع آموزش عالی سلامت قائن)
29.433.470.742.7026.76818.922.613418گراشدانشگاه علوم پزشکی گراش
25.433.43634.7022.345.412.346.114024زاهداندانشگاه علوم پزشکی زاهدان

5 نمونه کارنامه از اخرین رتبه ها و حداقل درصد لازم برای قبولی در هوشبری سراسری سهمیه منطقه 2سال 99-98

ادبیات فارسیعربیدینیزبانزمین شناسیریاضیاتزیست شناسیفیزیکشیمیرتبه در زیر گروه یکشهر محل سکونترشته محله قبولی
50.74869.49.4428.9388.948.122074قائندانشگاه علوم پزشکی بیرجند (محل تحصیل مجتمع آموزش عالی سلامت قائن)
402873.434.72.735.642.721.232.422803خمیندانشگاه علوم پزشکی خمین
285286.76.70304231.228.523960سیرجاندانشگاه علوم پزشکی سیرجان
46.753.478.74803.439.48.95124426بوشهردانشگاه علوم پزشکی بوشهر
34.733.442.7813.422.356.717.835.326855شاهروددانشگاه علوم پزشکی شاهرود

5 نمونه کارنامه از اخرین رتبه ها و حداقل درصد لازم برای قبولی در هوشبری سراسری سهمیه منطقه 3 سال 99-98

ادبیات فارسیعربیدینیزبانزمین شناسیریاضیاتزیست شناسیفیزیکشیمیرتبه در زیر گروه یکشهر محل سکونترشته محله قبولی
26.737.4760018.957.426.739.316046زابلدانشگاه علوم پزشکی زابل
3246.757.49.403064.73.443.217250ساوهدانشگاه علوم پزشکی ساوه
22.75238.717.42413.422.71.233.425735زابلدانشگاه علوم پزشکی زابل
445634.7202.77.81.26.713.425869زابلدانشگاه علوم پزشکی زابل
326.722.724021.249.422.335.328069ایرانشهردانشگاه علوم پزشکی ایرانشهر

حالا که کارنامه ها را بررسی کردید و فهمیدید که چه درصدهایی را برای رسیدن به رتبه قبولی رشته هوشبری در کنکور باید کسب کنید، نقاط قوت و ضعف خود را فهرست کنید و از همین حالا به قوی تر کردن نقاط قوت و تبدیل نقاط ضعف به نقاط قوت تلاش کنید.

اما نکته خیلی مهم که همه باید به آن توجه کنند این است که همیشه از درصد مورد نیاز کمی بیشتر تلاش کنید تا بتوانید حداقل 5 درصد بیشتر بزنید. چون ممکن است سر جلسه کنکور شرایط به گونه ای باشد که شما نتوانید کل آموخته های خود را پیاده کنید. اینجاست که آن تسلط 5 درصد بیشتر باعث می شود شما اطمینان خاطر بیشتری داشته باشید.

اگر تا الان نتوانسته اید از اساتید خوبی برای درس خواندن بهره مند شوید، ما طرح برنامه 4 ماهه حرف آخر را به شما توصیه می کنیم. شما با ثبت نام در این طرح می توانید 0 تا 100 آموزش ها را با اساتید برتر کشور فرا بگیرید. در این پکیج، شما با حل 7000 تست استاندارد و 10 بار مرور در فقط 4 ماه می توانید بهترین نتیجه را بگیرید. همین حالا این فرم را پر کنید و در 4 ماه باقی مانده تا کنکور سرنوشت تحصیلی خود را زیر و رو کنید.

4 ماه طلائی تا کنکور با حرف آخر

برنامه-4ماهه-اصلی

اخرین رتبه قبولی هوشبری دولتی تاپ

همه می خواهند از دانشگاه های تاپ مثل دانشگاه شهید بهشتی قبول شوند. اما کمتر کسی رتبه لازم برای ورود به دانشگاه شهید بهشتی در رشته هوشبری را می داند. حداقل رتبه ای که در سال 98 شما با داشتن سهمیه منطقه 1 می توانید رتبه قبولی هوشبری دانشگاه شهید بهشتی کسب کرده و پذیرفته شوید، 5563 می باشد. این حداقل، در منطقه 2 به 8112 می رسد و اخرین رتبه قبولی هوشبری منطقه 3 در دانشگاه شهید بهشتی در رشته هوشبری 7315 می باشد.

حداقل رتبه قبولی رشته هوشبری در دانشگاه شهید بهشتی

منطقهادبیاتعربیدینیزبانزمینریاضیزیستفیزیکشیمیرتبه منطقهرتبه کشوری
منطقه 1507070801020605060556318577
منطقه 2405050701050804050811218125
منطقه 3604080401040504050731527199

در مرتبه دوم به اخرین قبولی هوشبری ورودی های 98 دانشگاه تهران می پردازیم. آخرین رتبه قبولی رشته هوشبری در دانشگاه تهران ورودی 98 با سهمیه منطقه یک 3395 بود. همان سال آخرین رتبه قبولی ازآن رتبه 6584 منطقه 2 بود. و آخرین رتبه قبولی هوشبری سال 98 در دانشگاه تهران با سهمیه منطقه سه، 3223 بود.

اگر فکر می کنید می توانید رتبه بهتری کسب کنید و رشته بهتری قبول شوید حتما سری به مطلب مربوط به رتبه لازم برای فیزیوتراپی یا حتی معرفی کامل رشته پرستاری بزنید. چون این رشته ها پرتقاضاتر هستند و رتبه بهتری برای قبولی نیاز دارند.

اگر هنوز هم با بررسی این کارنامه ها و مقایسه درصدها و رتبه ها نتوانسته اید برنامه مناسبی برای خودتان داشته باشید، حتما فرم زیر را پر کنید تا با مشاوره رایگان حرف آخر این مرحله را نیز به درستی پشت سر بگذارید. مشاوران ارشد موسسه طی مکالمه ای استعدادها و علاقه مندی های شما را کشف کرده و بر اساس آن به شما برنامه می دهند. پس همین حالا فرم زیر را پر کرده و از فرصت مشاوره رایگان برای رسیدن به اهداف خود استفاده کنید.

مامندی-مشاوره

مشاوره رایگان تحصیلی با مشاور ارشد موسسه حرف آخر

تعیین سطح علمی + انتخاب بهترین منابع متناسب با سطح شما

در این خصوص حتما به صفحه انتخاب رشته کنکور بروید و مطالب آن را مطالعه کنید تا بدانید دقیقا به کدام رشته علاقه بیشتری دارید. مثلا در آن صفحه می توانید مطالبی مثل رتبه و درصد لازم برای قبولی مامایی را مطالعه کنید.

آخرین رتبه قبولی هوشبری دانشگاه آزاد

رتبه لازم برای هوشبری قبول شدن در دانشگاه آزاد نسبت به دانشگاه های سراسری در تمام رشته ها آسانتر است. اما در دانشگاه آزاد سهمیه مناطق وجود ندارد و ملاک پذیرش تراز و رتبه کشوری است. اما سهمیه های دیگری مثل بسیج فعال و ایثارگران وجود دارد. برای مثال در سال 98، آخرین تراز قبولی هوشبری آزاد تهران مربوط به رتبه 55926 بوده است. رتبه آخری که از دانشگاه آزاد واحد مشهد پذیرفته شده بود، 72194 بوده است.

البته برای تحصیل در دانشگاه های آزاد باید شهریه بدهید. که هزینه تحصیل هر ترم رشته هوشبری در دانشگاه آزاد تهران حدود 3-4 میلیون می باشد. جالب است بدانید رتبه قبولی اتاق عمل اختلاف بسیار کمی با رتبه قبولی رشته هوشبری دارد و شما می توانید با درصدهای تقریبا یکسان به هر دو این رشته ها فکر کنید.

حالا فرصت آن رسیده که با چند سوال پرتکرار، ابهامات را رفع کنیم:

قبولی در رشته هوشبری مستلزم کسب چه رتبه و درصدی است؟

رتبه قبولی رشته هوشبری و درصدهای پذیرفته شدگان نسبت به سهمیه ها، ظرفیت های دانشگاه ها، تقاضای داوطلبان به هر رشته متفاوت است اما برای ایجاد یک دید کلی می توانید کارنامه های موجود در مطلب را بررسی کنید.

چرا انقدر تفاوت بین سهمیه ها وجود دارد؟ من سهمیه 1 هستم ولی درصدهای سهمیه 2 را دارم. آیا کافی است؟

همانطور که در متن نیز گفتیم، شما باید فقط به سهمیه خودتان نگاه کنید. شما با درصدهای سهمیه 2 یا 3 شانس قبولی در سهمیه 1 را نخواهید داشت.

آیا می توان بدون کنکور نیز وارد رشته هوشبری شد؟

خیر، این امکان تا به حالا وجود نداشته و احتمالش بسیار کم می باشد.

برای کسب رتبه قبولی رشته هوشبری به چه درصدی در هر درس نیازمندیم؟

جواب این سوال به نسبت سهمیه فرد متغیر است و شما می توانید با کارنامه هایی که در بالا آوردیم این مورد را شخصی سازی کرده و به یک میانگین درصد برسید.

امتیاز بدهید.
guest
19 نظر
بازخورد
مشاهده همه نظرات
به بالای صفحه بردن
تخفیف-حرف-آخر

همین الان شماره تماستو وارد کن!