برچسب محصول - زیست سال یازدهم

  • 0 out of 5

    زیست یازدهم حرف آخر

    زیست یازدهم حرف آخر به صورت جامع همراه با کتاب کار منتشر شد. این مجموعه قدرتمند کاری از دپارتمان زیست حرف آخر اساتید شعبانی شاکری و روان می باشد.در این مجموعه 6 فصل از زیست تدریس شده و زیست گیاهی خود پکیجی چداگانه می باشد. به همراه این مجموعه کتاب کار نیز ارسال می گردد.

    430,000تومان